Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Rejestry nTLD domagają się od ICANN uwolnienia dwuliterówek

Rejestry nTLD domagają się od ICANN uwolnienia dwuliterówek

Do ICANN wpłynęło sześć zgłoszeń w sprawie uwolnienia dwuliterowych nazw w nowych domenach. Wnioski złożyły rejestry nTLD w odniesieniu do 12 nowych końcówek.

Mimo ogromnej ilości nazw dostępnych do rejestracji, istnieje wiele terminów czy kombinacji literowych, których rejestracja została zablokowana przez ICANN. W maju pisaliśmy o liście nazw kolizyjnych, na której znajdują się również polskie wyrazy, a także brandy. ICANN od pewnego czasu znajduje się pod presją rejestratorów domagających się uwolnienia nazw i podważających teorie o rzekomym ryzyku związanym z możliwym konfliktem między adresami internetowymi a adresami w sieciach lokalnych. Odblokowanie wszystkich potencjalnie kolizyjnych nazw zapewne nie wchodzi w grę, jednak inicjatywa registrarów może wpłynąć na uszczuplenie „kolizyjnej” listy ICANN.

Wśród zablokowanych nazw znajdują się m.in. dwuliterówki, które zostały zawieszone ze względu na ich wykorzystanie w kodach krajowych czy akronimach organizacji międzyrządowych. Jednak dwuznakowe domeny są szczególnie cenne ze względu na osiągane przez nie stawki na rynku wtórnym i możliwość ich sprzedaży jako adresów premium przez operatorów nTLD. Tym bardziej że w przypadku stosunkowo długich nowych końcówek zwięzłość nazw jest na wagę złota. Nic więc dziwnego, że nowi registrarzy na rynku nie chcą godzić się na ograniczenia narzucone przez Korporację Internetową.

Pod koniec minionego miesiąca do ICANN wpłynęło sześć wniosków RSEP (Registry Services Evaluation Process) z prośbą uwolnienia dwuliterówek w dwunastu nowych końcówkach.

RSEP dwuliterówki jpg

Źródło: https://www.icann.org/(…)

Przykładowo, we wniosku złożonym przez XYZ.com czytamy, że firma proponuje uwolnienie niektórych dwuliterowych nazw w kodzie ASCII, z wyłączeniem tych, które są wykorzystywane w kodach krajowych. Jednak wnioskodawca zaznacza, że w przyszłości będzie domagał się również uwolnienia country code’ów.

Decyzja ICANN w tej kwestii zapadnie po zbadaniu ryzyka związanego z kwestią stabilności i bezpieczeństwa internetu.

Tagi: , , ,

Tutaj możesz komentować