Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


ICANN zbada wpływ programu nTLD na globalny rynek domen

ICANN zbada wpływ programu nTLD na globalny rynek domen

Korporacja Internetowa poszukuje firm, które przeprowadzą analizę ekonomiczną globalnego rynku domen. Istotna część badania miałaby być poświęcona efektom programu nTLD.

ICANN zamierza przyjrzeć się trendom cenowym oraz innym wskaźnikom ilustrującym konkurencję na rynku domen. Analiza ma na celu m.in. ustalenie, jaki wpływ na współzawodnictwo między rejestrami oraz wybory konsumenckie i zaufanie do domen wywarł program nTLD. Badanie zostanie podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich będzie miał charakter wstępny, polegający na zebraniu niezbędnych danych na temat konkurencji na rynku. Rok później dane zostaną poddane analizie porównawczej, która pomoże nakreślić lepszy obraz sytuacji w branży domenowej.

Badanie wynika z Deklaracji Zobowiązań (The Affirmation of Commitments), dokumentu ICANN, w którym Korporacja zobowiązuje się do promowania konkurencyjności, przejrzystości, stabilności systemu DNS oraz dbałości o zaufanie klientów. Deklaracja opisuje zobowiązania ICANN w stosunku do globalnej społeczności użytkowników internetu, których realizacja ma podlegać regularnym recenzjom ze strony aktywnych użytkowników sieci.

Tagi: ,

Tutaj możesz komentować