Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Rekordowa ilość wniosków o UDRP

Rekordowa ilość wniosków o UDRP

W 2012r. do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) wpłynęła rekordowa ilość wniosków o wszczęcie postępowania UDRP, dotyczącego spornych domen.

Uniform Dispute Resolution Policy to proces rozstrzygania sporów domenowych zgodnie ze standardem przyjętym przez ICANN. Umożliwia on właścicielom zarejestrowanych znaków towarowych przejmowanie domen internetowych bez konieczności wchodzenia na ścieżkę sądową. WIPO jest jedną z czterech instytucji na świecie uprawnionych do postępowania w ramach UDRP (najbliższą jest Czeski Sąd Arbitrażowy ds. Sporów Internetowych). W minionym roku do organizacji wpłynęło 2879 spraw, podczas gdy rok wcześniej – 2764. W sumie wnioski dotyczyły 5081 nazw. Wzrost liczby postępowań nie musi być jednak efektem nasilenia się zjawiska cybersquattingu – przyczyn, które każą poddać w wątpliwość taką zależność, jest kilka. Po pierwsze, wiele skarg oddalanych jest z powodu wymogów formalnych. Po drugie, wnioski niekoniecznie wynikają ze wzmożonej aktywności cybersquaterskiej, mogą bowiem być efektem zmian w polityce ochrony wizerunku poszczególnych firm. Po trzecie, pojedyncze zgłoszenia mogą dotyczyć wielu nazw. Po czwarte, UDRP jest ostatecznym narzędziem dla większości właścicieli znaków towarowych, którzy zazwyczaj rozwiązują sprawę bez wchodzenia na drogę prawną. Ponadto, uwzględniając przyrost liczby zarejestrowanych nazw, ilość sporów w ujęciu proporcjonalnym maleje.

Tagi: , , ,

Tutaj możesz komentować