Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


W 2017 r. było mniej sporów domenowych

W 2017 r. było mniej sporów domenowych

Liczba sporów rozstrzyganych przez arbitrów WIPO była w 2017 r. mniejsza niż w roku poprzednim – wynika z danych zaprezentowanych przez tę instytucję. Rok 2016 był pod tym względem rekordowy.

Na stronie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) pojawiła się aktualizacja dotycząca wszczętych sporów domenowych. Według stanu z 8 stycznia obecnie rozpatrywane są już wnioski, którym bieg nadano w roku bieżącym, co oznacza, że lista spraw rozpoczętych w zeszłym roku jest już kompletna. Ostatnie postępowanie przypisane do roku 2017 ma numer 2603 Określa on jednocześnie liczbę zeszłorocznych sporów domenowych. Jest ona nieznacznie niższa niż wynik z roku poprzedniego.

wipopostepowania

W 2016 r. WIPO rozpatrywała 2653 skargi wniesione przeciwko abonentom w trybie UDRP, co stanowi najwyższy wynik w historii. Rezultat z zeszłego roku przerywa jednak tendencję wzrostową. W 2015 r. WIPO wszczęła 2378 postępowań UDRP, a w 2014 r. – 2288. Wzrost wydaje się więc dość znaczący.

Trzeba jednak zaznaczyć, że wyniki WIPO nie uwzględniają wszystkich sporów domenowych toczących się przed komisjami arbitrażowymi. Skargi rozpatruje również National Arbitration Forum (NAF) oraz inni dostawcy UDRP akredytowani przez ICANN. W przypadku domen krajowych spory rozstrzygają najczęściej podmioty lokalne. Na przykład instytucją właściwą dla rozstrzygania sporów dotyczących nazw zarejestrowanych w rozszerzeniu .pl jest Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Spadek liczby postępowań przed WIPO wydaje się nieco zaskakujący, zważywszy na częstotliwość, z jaką o wszczętych sporach informują serwisy branżowe. Częstotliwość ta może jednak wynikać z kontrowersyjności wielu orzeczeń zapadających przed komisjami zarówno WIPO, jak i innych dostawców usług UDRP.

Tagi: , , , , , ,

Tutaj możesz komentować