Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Przybywa sporów o domeny. W 2018 r. WIPO rozpatrzyła prawie 3 tys. wniosków o arbitraż

Przybywa sporów o domeny. W 2018 r. WIPO rozpatrzyła prawie 3 tys. wniosków o arbitraż

Liczba wniosków o wszczęcie postępowania arbitrażowego w trybie UDRP, które wpłynęły do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w zeszłym roku, wyniosła 2952. To o 349 więcej niż w roku poprzednim.

WIPO zaktualizowała na swojej stronie statystyki dotyczące domen, w sprawie których zgłoszono wniosek o wszczęcie arbitrażu. W zestawieniu pojawiły się zgłoszenia z 2019 r. Oznacza to, że lista wniosków o wszczęcie postępowania UDRP z 2018 r. została zamknięta, co pozwala na jej porównanie z zestawieniem za rok 2017.

Ostatnia pozycja z ubiegłorocznej listy nosi numer 2952. Tyle postępowań UDRP zostało wszczętych – choć niekoniecznie zakończonych – w ciągu całego 2018 r. W roku poprzednim wpłynęło 2603 wniosków, czyli o 349 mniej. Ostatni wniosek z zeszłego roku dotyczy domeny Similac.top.

W przypadku większości domen spory zostały rozstrzygnięte (status: Decided). Wiele postępowań uruchomionych w ostatnim kwartale ubiegłego roku wciąż trwa (status: Pending). Część postępowań została zawieszona (status: Suspended), a część anulowana (status: Terminated), co może mieć związek z porozumieniem stron lub pojawieniem się nowych informacji rzutujących na przebieg postępowania już po jego wszczęciu.

Dane WIPO nie uwzględniają wszystkich sporów o domeny na całym świecie. Obejmują jednak znaczną część arbitraży dotyczących nazw z końcówkami gTLD. Poza WIPO spory prowadzone są przed National Arbitration Forum, amerykańską organizacją zajmującą się przeprowadzaniem sporów biznesowych, oraz innymi instytucjami uprawnionymi do rozstrzygania sporów w trybie UDRP lub URS. Najbliższa Polsce instytucja prowadząca arbitraże domenowe to Czeski Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Pradze. W Polsce rozstrzyganiem sporów domenowych zajmuje się Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych.

Od początku wieku liczba sporów domenowych rośnie. Przynajmniej tych prowadzonych przez WIPO. Wynik z roku 2018 jest najwyższy z dotychczasowych. Tendencję tę należy wiązać zarówno z rosnącą liczbą końcówek domenowych, jak i coraz większą liczbą internautów, przedsięwzięć internetowych, a także – co za tym idzie – przypadków cybersquattingu. Przyczynia się do niej również fakt, że arbitrzy są coraz bardziej przychylni markom zgłaszającym naruszenie zastrzeżonego znaku towarowego.

Źródło: DNDisputes.com

Tagi: , , , ,

Tutaj możesz komentować