Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


NASK zmienił politykę prywatności w związku z RODO

NASK zmienił politykę prywatności w związku z RODO

Rejestr domeny .pl zmienił politykę prywatności i sposób prowadzenia bazy whois w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Nowy regulamin został udostępniony na stronie DNS.pl.

Nowa Polityka Poprawności Rejestru Domeny .pl obowiązuje od 25 maja. NASK poinformował nas o zmianach w dzisiejszej odpowiedzi na nasze zapytanie z 17 maja w tej sprawie. Nowy regulamin zawiera szczegółowy opis procedur i podstaw prawnych dotyczących pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych osobowych abonentów oraz charakterystykę praw abonentów wynikających z RODO – czyli coś, o czym na każdym kroku informują nas w korespondencji mailowej serwisy, z których usług korzystamy.

Z punktu widzenia abonentów domen najbardziej interesująca jest kwestia funkcjonowania bazy whois i zmian, jakie zaszły w jej działaniu. Otóż RODO wymusiło na rejestrze automatyczne ukrywanie danych osób fizycznych będących abonentami nazw z końcówką .pl, bez względu na ich decyzję w tej sprawie. Wcześniej (przed wejściem w życie RODO) możliwa była publikacja takich danych po wyrażeniu zgody przez abonenta. Wciąż natomiast ujawniane są dane firmowe. Inną zmianą związaną z obowiązywaniem RODO jest zaprzestanie przez NASK publikacji kontaktów technicznych dla domen.

W punkcie trzecim („W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?”) nowego regulaminu czytamy:

Dane Identyfikacyjne Klienta nie zostaną przez nas opublikowane w bazie Whois, jeżeli Klient oznacza swój status w Rejestrze jako ‚osoba fizyczna’. Dokonujesz tego zawsze Ty, przy współpracy z Twoim Rejestratorem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje Dane Identyfikacyjne były publikowane w bazie Whois, powinieneś wybierać status ‚osoba fizyczna’

Z kolei w punkcie szóstym („KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?”) pojawia się informacja o okolicznościach, w jakich dane osobowe abonentów fizycznych mogą zostać udostępnione. W skrócie: dostęp do nich mogą uzyskać organy ścigania, sądy i posiadacze zastrzeżonych znaków towarowych wnioskujący o wszczęcie postępowania w sprawie danej nazwy.

Udostępniamy Dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to osoby trzecie i jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez takie osoby, np. w celu podjęcia czynności zmierzających do ochrony ich interesów prawnie chronionych, na drodze postępowania sądowego. Dane osobowe udostępniamy także sądom i uprawnionym organom, jeżeli zwrócą się do nas na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Tagi: , , , ,

Tutaj możesz komentować