Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


NASK zabezpieczy PERN przed zagrożeniami informatycznymi

NASK zabezpieczy PERN przed zagrożeniami informatycznymi

PERN, firma odpowiadająca za transport rosyjskiej ropy do Polski i Niemiec, podpisała z NASK umowę dotyczącą współpracy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. NASK ma zapewnić PERN know-how, oprogramowanie, sprzęt oraz ekspertów.

O sprawie poinformował serwis Niebezpiecznik.pl, a wcześniej pisał o niej portal CyberDefence24.pl. Choć nie ma ona wiele wspólnego z rynkiem domen, to odnotowujemy ją ze względu na fakt, że dotyczy instytucji zarządzającej końcówką .pl.

Umowa między PERN a NASK została podpisana 1 sierpnia i ma obowiązywać do końca 2017 r. Według PERN, jest to jedna z pierwszych tak dużych umów, które ustanawiają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa między dwoma podmiotami zależnymi od skarbu państwa.

PERN S.A. to jednoosobowa spóła skarbu państwa z siedzibą w Płocku. Zajmuje się ona eksploatacją sieci rurociągów transportujących ropę naftową z Rosji do producentów paliw w Polsce i Niemczech, a także magazynowaniem tego surowca.

– Dysponując najnowocześniejszymi technologiami do przesyłu surowca, chcemy też zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszej infrastrukturze technicznej i informatycznej. Mamy świadomość, że w ten sposób zapewniamy też bezpieczeństwo energetyczne państwa w zakresie dostaw oraz magazynowania ropy i paliw – poinformował prezes PERN Igor Wasilewski w wypowiedzi dla PAP.

Umowa przewiduje zapewnienie przez NASK specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz wsparcia ze strony ekspertów. Efektem tej współpracy ma być szybsze przewidywanie zagrożeń i usprawnienie systemów bezpieczeństwa. Istotną rolę we współpracy odgrywa fakt, że w ramach NASK działa jednostka CERT Polska (Computer Emergency Response Team), zespół szybkiego reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym naszego kraju.

Warto nadmienić, że 4 lipca minister cyfryzacji Anna Streżyńska, prezes Związku Banków Polskich oraz Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK, podpisali porozumienie o stworzeniu CERT Narodowego – jednostki mającej na celu zwalczanie cyberzagrożeń w administracji państwowej i biznesie. CERT Narodowy wszedł w skład Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa – nowo utworzonego pionu w NASK odpowiedzialnego za zwalczanie zagrożeń internetowych. W jego ramach działa również CERT Polska.

Tagi: , , ,

Tutaj możesz komentować