Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Wzrost sprzedaży domen w drugim kwartale 2014 r.

Wzrost sprzedaży domen w drugim kwartale 2014 r.

Serwis DNJournal.com zestawił wartość sprzedaży domen w drugim kwartale 2014 i 2013 r. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wyniósł aż 32 proc.

W drugim kwartale bieżącego roku na rynkach światowych ujawniono sprzedaże domen o łącznej wartości 29,5 miliona dolarów. Dla analogicznego okresu roku ubiegłego ta suma wyniosła 22,4 miliona dolarów. Jednocześnie drugi kwartał 2014 r. przyniósł wyniki słabsze o 8 proc. niż pierwszy kwartał br., kiedy ujawniono sprzedaże o wartości 32 milionów dolarów. Spadek ten nie wynika jednak z faktycznego spadku wartości lub liczby transakcji. Pozorne obniżenie wyników na rynku wtórnym to skutek zaprzestania ujawniania sprzedaży przez GoDaddy i należącej do tej firmy marki Afternic, dwóch największych giełd domen na świecie. Decyzja została wymuszona obowiązkowym okresem ciszy związanym z wstępną ofertą publiczną i wejściem GoDaddy na giełdę. Skala obrotów obu platform jest gigantyczna – w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br. za ich pośrednictwem sprzedano adresy o wartości 12,9 miliona dolarów, czyli średnio 2,6 miliona dolarów na miesiąc. Jeśli w czerwcu obie giełdy utrzymały dynamikę sprzedaży, do globalnego wyniku należy doliczyć podobną kwotę, co oznacza, że drugi kwartał na rynku domen mógł zostać zamknięty z wynikiem nawet wyższym niż pierwszy.

Jak zaznacza Ron Jackson z DNJournal.com, ok. 75-procentowy udział w łącznej wartości transakcji mają adresy w domenie .com. W Q2 2014 pula „dotcomów” wyniosła 21,5 miliona dolarów – o 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W ciągu Q1 2014 wartość sprzedanych dotcomów wyniosła natomiast zawrotne 25,7 miliona dolarów. Miało na to wpływ nietypowe nagromadzenie milionowych transakcji, m.in. Whisky.com (3,1 miliona dolarów) oraz 37.com i Youxi.com (każda z nich zmieniła właściciela za ponad 2,4 miliona dolarów).

Spadek na rynku wtórnym odnotowały natomiast domeny krajowe. Na koniec Q2 2014 w stosunku do Q2 2013 wyniósł on 12 proc. (3,3 miliona dolarów). Co ciekawe, nawet bardziej ccTLD poszybowały w stosunku do pierwszego kwartału 2014 r. W tym przypadku spadek wyniósł aż 37 proc. W Q2 2014 sprzedano ccTLD za 2,9 miliona dolarów, podczas gdy w Q1 2014 aż za 4,6 miliona. Trudno ocenić, jaka jest przyczyna tego spadku, jednak szczęśliwie nie przerodził się on w trend, ponieważ trzeci kwartał br. przyniósł zdecydowane odbicie domen krajowych.

Ciekawostką jest także „wzlot” funkcjonalnych non-.comów (.net, .org, .info, .biz itp.). Domeny z tego segmentu, stanowiące zazwyczaj najsłabszą kategorię na rynku wtórnym, urosły o 127 proc. kwartał do kwartału na koniec Q2 2013 i 2014 – z 2,2 do 5 milionów dolarów. Tu jednak wyjaśnienie jest proste. Chodzi o sprzedaż Sex.xxx – rekordową jak na segment nowych domen.

Ponieważ tego typu „megatransakcje” zniekształcają obraz sytuacji na rynku, w porównaniach wyników warto wziąć pod uwagę mediany dla poszczególnych kategorii domen. Okazuje się, że w każdej z nich doszło do wzrostu kwartał do kwartału – zarówno w porównaniu Q2 2013 i 2014, jak i Q2 do Q1 2014. Na koniec Q2 2014 mediana sprzedaży domen dla wszystkich rozszerzeń wyniosła 3 tys. dolarów – o 250 dolarów więcej w porównaniu do Q2 2014 i o 30 dolarów więcej w porównaniu do Q1 2014. Wzrost w segmencie .com był nawet wyższy – w Q2 2014 mediana wyniosła 3546 dolarów, czyli o 14,5 proc. więcej w porównaniu z 3097 na koniec Q2 2013. ccTLD, mimo spadku łącznej wartości w Q2 2014, zanotowały wzrost mediany o 6 proc. w stosunku do Q2 2013 i 5,5 proc. w stosunku do Q1 2014, osiągając wartość 2110 dolarów. Symboliczny wzrost odnotowały funkcjonalne non-.comy, których mediana na koniec zwiększyła się o… dolara zarówno w stosunku do Q2 2013 jak i Q1 2014.

Z powyższego podsumowania można wyprowadzić trzy wnioski:
1. Trendy na światowym rynku wtórnym są optymistyczne: wartość transakcji wyraźnie rośnie.
2. Wbrew niepokojom towarzyszącym początkowi programu nTLD pozycja .com jest niezachwiana, a niektóre dane wskazują na wzmocnienie tej domeny.
3. Po raz kolejny przekonujemy się, jak duży wpływ na oficjalne wyniki i wizerunek rynku domen ma ujawnianie transakcji, których lwia część niestety pozostaje nieupubliczniona.

Tagi: , , , ,

Tutaj możesz komentować