Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Duński rejestr wprowadza opłaty za cesję domen

Duński rejestr wprowadza opłaty za cesję domen

DK Hostmaster wprowadza opłaty za cesję nazw w domenie .dk. Od nowego roku zmiana danych abonenta będzie kosztowała 50 koron duńskich (równowartość prawie 30 zł).

To pierwsza tego typu zmiana w historii duńskiego rejestru. Dotychczas cesje były całkowicie darmowe. DK Hostmaster tłumaczy swoją decyzję kosztami administracyjnymi związanymi z przenoszeniem adresu na konto nowego abonenta. Opłata będzie nakładana na „odbiorcę” nazwy.

Pojawia się jednak pytanie czy podobnych kosztów nie wygeneruje sama zmiana danych abonenta przy okazji zmiany nazwy spółki lub „przepisywanie” nazw z jednej firmy na inną w sytuacji gdy obie należą do tego samego właściciela. Miałoby to potencjalnie niekorzystne następstwa dla domainerów, którzy prowadzą więcej niż jedną działalność gospodarczą i z jakiegoś powodu chcieliby przenieść adresy na inną firmę.

Możliwe jednak, że do tego nie dojdzie. Duński rejestr posiada bowiem system identyfikacji klientów o nazwie ID Check, którego używa do ustalania tożsamości abonentów domen .dk. Jeśli więc abonent będzie w stanie udowodnić, że nie dokonuje cesji na rzecz strony trzeciej, opłata prawdopodobnie nie zostanie naliczona. Warto dodać, że dla obywateli Danii obowiązuje inna procedura niż dla klientów z zagranicy. Charakterystyka tej ostatniej opisana została w dokumencie „Procedure for checking contact information and identity” dostępnym na stronie DK-Hostmaster.dk.

Obecnie w domenie .dk zarejestrowanych jest ok. 1,3 miliona nazw.


Tutaj możesz komentować