Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Ile kosztuje spór o domenę?

Ile kosztuje spór o domenę?

Sporów o domeny przybywa na całym świecie, bo firmy coraz zacieklej walczą o dobre miejsce w sieci. Niektóre wychodzą z założenia, że nazwę lepiej „przejąć” niż odkupić, choć droga na skróty często się nie sprawdza. Ile kosztuje wszczęcie arbitrażu?

Według danych WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) sporów o domeny jest coraz więcej. W zeszłym roku do tej instytucji wpłynęły 2952 wnioski o wszczęcie arbitrażu – to o 349 więcej niż w roku poprzednim. Standardem rozstrzygania sporów dotyczących nazw w rozszerzeniach globalnych jest Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, w skrócie UDRP. Głównym dostawcą arbitrażu w tym trybie jest WIPO. Pozostałe to Forum (poprzednio National Arbitration Forum), Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) oraz Czeski Sąd Arbitrażowy (CAC).

Najtańsze usługi oferuje ta ostatnia instytucja. Przeprowadzenie postępowania kosztuje w niej 800 dolarów, podczas gdy w pozostałych trzech minimalne stawki mieszczą się w przedziale od 1,3 do 1,5 tys. USD. W praktyce koszty arbitrażu na tych kwotach się nie kończą. W przypadku skomplikowanych spraw dotyczących naruszenia zastrzeżonego znaku towarowego niezbędna jest pomoc prawnika, a to oznacza dodatkowe, często znacznie wyższe wydatki. Są jeszcze inne czynniki, które mają wpływ na sumę kosztów postępowania. Oto, jak wygląda to w poszczególnych instytucjach.

WIPO

Stawki za wszczęcie postępowania zaczynają się od 1,5 tys. dolarów. Najniższa dotyczy wniosku obejmującego do pięciu nazw i rozpatrywanego prze jednego arbitra. Jeśli petent życzy sobie komisji trzyosobowej, musi uiścić opłatę w wysokości 4 tys. dolarów. Gdy liczba nazw wynosi od 6 do 10, stawki wynoszą, odpowiednio, 2 lub 5 tys. dolarów – w zależności od liczebności składu sędziowskiego. W przypadku wniosków dotyczących więcej niż 10 domen wycena usługi dokonywana jest indywidualnie. WIPO zaznacza, że w razie wycofania skargi lub przerwania sporu przed wyznaczeniem arbitra lub zespołu arbitrów możliwy jest częściowy zwrot opłaty. W przypadku, gdy wynosi ona 1,5 tys. dolarów, petent zwykle otrzymuje refundację w wysokości 1 tys. USD.

Forum

Opłata za wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego jednej lub dwóch domen i prowadzonego przez jednoosobowy skład sędziowski wynosi 1,3 tys. dolarów. Za orzeczenie wydane przez trzech arbitrów trzeba zapłacić 2,6 tys. USD. W przypadku większej liczby domen koszty rosną następująco:

  • 1450 USD za 3–5 nazw,
  • 1800 USD za 6–10 nazw,
  • 2250 USD za 11–15 nazw.

Stawki dotyczą jednoosobowych składów sędziowskich. Gdy werdykt wydaje trzech arbitrów, koszty są dwukrotnie wyższe. Forum nalicza też dodatkowe płatności za rozmaite czynności w toku postępowania, jak uzupełnienie wniosku o dodatkowe dokumenty. Zwykle wynoszą one od stu do kilkuset dolarów.

ADNDRC

Stawki zaczynają się od 1,3 tys. dolarów za złożenie wniosku dotyczącego jednej lub dwóch nazw. Postępowanie prowadzone przez trzech arbitrów kosztuje w tym przypadku 2,8 tys. USD. Rozpatrzenie sprawy dotyczącej od 3 do 5 domen kosztuje, odpowiednio, 1,6 lub 3,3 tys. USD, 6 do 9 domen – 1,9 lub 3,8 tys. USD. W przypadku większej liczby nazw niezbędny jest bezpośredni kontakt z biurem ADNDRC. W razie konieczności naniesienia poprawek formalnych do wniosku trzeba uiścić opłatę w wysokości 150 dolarów.

CAC

Za postępowanie obejmujące do 5 domen CAC „kasuje” 800 dolarów. Trzyosobowa komisja UDRP powiększa koszt do 2,6 tys. USD. W przypadku arbitrażu dotyczącego 6–10 nazw cena wynosi 1,1 tys. lub 3,2 tys. USD. Stawki za 11 do 20 domen to, odpowiednio, 1450 lub 3,8 tys. USD. Drabinka cenowa sięga aż 50 domen. Powyżej tej liczby w celu ustalenia ceny UDRP należy zwrócić się bezpośrednio do CAC. Podobnie jak WIPO CAC zwraca część kosztów w razie zaniechania lub przerwania sporu przed wyznaczeniem arbitrów. Jednak sąd stosuje też dodatkowe opłaty, nawet w sytuacjach uznaniowych, np. gdy stwierdzi, że sprawa jest skomplikowana.

A jak kształtują się stawki w naszym rodzimym Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych? Tego można dowiedzieć się z wykazu opłat na stronie PIIT.org.pl. Wyglądają one następująco:

Opłata kancelaryjna w postępowaniu arbitrażowym
200 złotych + 23% VAT = 246 złotych

Wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez jednego Arbitra
3000 złotych + 23% VAT = 3690 złotych

Wpis od Pozwu w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym przez skład trzech Arbitrów
6000 złotych + 23% VAT = 7380 złotych

Opłata wstępna za wszczęcie postępowania mediacyjnego
500 złotych = 23% VAT = 615 złotych

Opłata ostateczna za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
1000 złotych + 23% VAT = 1230 złotych

Opłata za odpis
1 złoty + 23% VAT = 1,23 złotych / 1 strona

Warto pamiętać, że Sąd Polubowny nie prowadzi sporów w trybie UDRP, a jedynie rozstrzyga konflikty dotyczące nazw w rozszerzeniu .pl. Najbliższym organem uprawnionym do wydawania werdyktów w standardzie UDRP jest CAC z siedzibą w Pradze.

Tagi: , , , , , ,

Komentarz ( 1 )

Czym możesz się podzielić?

  1. Wark 6 maja 2019 Odpowiedz

    Niedawno sąd arbitrażowy orzekający w Nowym Jorku oddalił w całości powództwo globalnej korporacji Subway skierowane przeciwko polskiemu franczyzobiorcy tej sieci.

    A może jest jakaś polska kancelaria, która dobrze broni polskich przedsiębiorców przez koncernami chcącymi odebrać domeny?

Tutaj możesz komentować