Rynek domen

Biznes zaczyna się od domeny.


Domen .pl w końcu przybywa. Raport NASK za trzeci kwartał 2018 r.

Domen .pl w końcu przybywa. Raport NASK za trzeci kwartał 2018 r.

To pierwszy „zwrot akcji” od ponad dwóch lat. Po wielu kwartałach czarnej passy w rejestrze polskiej domeny w końcu przybyło adresów. Stan na koniec trzeciego kwartału br. wyniósł 2 585 609 nazw.

Ostatni raz końcówka .pl odnotowała wzrost w drugim kwartale 2016 r. Każdy kolejny raport przynosił mroczne wieści. Jutrzenka zmian pojawiła się w sierpniu. W drugim tegorocznym raporcie NASK pojawiły się dane świadczące o spowolnieniu spadków. Jednak dopiero najnowszy raport rejestru przynosi informacje o odwróceniu trendu.

W ciągu minionego kwartału w polskim rejestrze przybyło 15 928 adresów. Stan na koniec czerwca wyniósł 2 569 681, a na koniec września – 2 585 609 nazw. Wzrosła również liczba rejestracji – z 207,5 do 223,2 tys., a także wskaźnik odnowień, który coraz bardziej zbliża się do przyzwoitego poziomu – choć od średniej europejskiej, oscylującej w okolicach 80 proc. wciąż dzieli go spory dystans. Na koniec Q3 wyniósł on 65,05 proc., podczas gdy wynik na koniec czerwca to 64,14 proc. Wzrost dotyczy także liczby abonentów. W ciągu kwartału ich liczba zwiększyła się o 14 210 i wyniosła 1 067 404. 66,17 proc. dysponentów nazw .pl to przedsiębiorcy, 33,83 – osoby fizyczne.

NASK1

nask2

Przybyło również transferów. Na koniec ostatniego kwartału było ich 12 tys. więcej niż na koniec poprzedniego. Może to świadczyć o większej świadomości użytkowników dotyczącej konkurencyjnych ofert rejestratorów. Najwięksi gracze na rynku oferują niskie lub zerowe stawki rejestracji przy bardzo wysokich cenach przedłużeń. Tymczasem część rejestratorów średniej wielkości oferuje warunki, które są znacznie korzystniejsze w przypadku utrzymywania domen przez kilka lat, a jednocześnie zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i dobry standard obsługi klienta.

Jednak migracje między rejestratorami wciąż nie są zbyt liczne. Udziały partnerów NASK w obsłudze nazw domeny .pl nie uległy istotnym zmianom. Wahania dotyczą liczb po przecinku. W nowych rejestracjach swoją przewagę nad konkurencją zwiększyła nazwa – jej udziały wzrosły z 32,72 do 35,24 proc. Swoją pozycję nieznacznie wzmocnili także home i Consulting Service. Do poważniejszych zmian nie doszło również pod względem udziału w obsłudze abonentów domen .pl.

NASK3

W listopadowym raporcie NASK ujawnia także swoje plany dotyczące wprowadzenia usług transferu hurtowego, cesji i połączenia kont. Chodzi o zapewnienie nieprzerwanej obsługi nazw, gdy jeden z partnerów traci zdolność operacyjną i niezbędne jest przeniesienie obsługi adresów do innego rejestratora. NASK tłumaczy swoją decyzję zwiększoną tendencją konsolidacyjną, liczniejszymi fuzjami i przejęciami, które wymagają stworzenia odpowiednich warunków techniczno-proceduralnych zapewniających ciągłość obsługi adresów .pl.

Tagi: ,

Komentarz ( 1 )

Czym możesz się podzielić?